Gezonde financiën door goed omgaan met geld

budgetcoach voor particulieren
Geldzorgen brengen naast schaamte, veel stress met zich mee. Daarom is het belangrijk om financieel bewust te zijn. Door goed met je geld om te gaan kan je focus houden op dingen die je graag wilt doen in het leven. Helaas kan je in de situatie zitten waardoor dit niet de realiteit is en daarom ben ik er voor jou!

Er zijn veel redenen waardoor het moeilijker is om rond te komen, denk aan:
• Verliezen van je baan
• Noodgedwongen minder werken
• Echtscheiding
• Ziekte
• Verlies van je partner

Dit zijn situaties waardoor je leven op zijn kop kan staan. Ook kan je inkomens- en uitgavenpatroon flink wijzigen. Je hebt al zoveel dingen te regelen dat de kans groot is dat er dingen worden vergeten, met alle gevolgen van dien. 

Grip op je inkomsten en uitgaven

Recent onderzoek van het Nibud wijst uit dat ruim een derde van alle Nederlandse huishoudens verwacht dat zij de komende tijd moeilijk rond zullen kunnen komen. Met name onder flexwerkers en zelfstandigen ervaart bijna de helft een inkomensterugval. 29% van de huishoudens heeft niet genoeg spaargeld om 2 maanden zonder inkomen te kunnen rondkomen.

Wat kun je doen als je zo'n situatie zit? Grip krijgen op je financiën, maar ook hulp vragen. Een budgetcoach kan je helpen om overzicht te creëren. Een snelle kritische blik die orde in de chaos schept. Helemaal in een situatie met veel emotie geeft het een prettige houvast.

We willen allemaal graag zelfstandig zijn, maar soms geeft een zetje in de juiste richting weer nieuwe energie om ermee aan de slag te gaan. We zetten de juiste middelen in om jouw situatie onder controle te krijgen. Een (digitaal) kasboek is vaak al een eerste stap die veel inzicht geeft in jouw budget.

Geen schone schijn, maar schoon schip

Open, eerlijk en respectvol dat zijn waarden die mij kenmerken. Samen zorgen we ervoor dat jij hulp krijgt en de wind weer in de zeilen. Daarvoor is daadkracht en actie nodig. De schouders eronder en oplossingsgericht denken. Ik help je bij vraagstukken over je budgettering, betalingsregelingen, schulden of schuldhulp.

Wat kan ik je voor je doen? Samen kijken we naar de juiste mix van maatregelen:

  • We maken een persoonlijk budgetplan met alle inkomsten en uitgaven die je op dit moment hebt.
  • We controleren of je recht op toeslagen en hier gebruik van maakt.
  • We inventariseren je vaste lasten en kijken wat er echt noodzakelijk is en of jij hierop kunt besparen door een alternatief te zoeken.
  • We kijken of er schulden zijn, stellen een plan op en jij neemt zelf contact op met instanties voor betalingsregelingen.
  • We gaan op zoek naar specifieke manieren waarop jij kunt besparen op al je uitgaven.
  • We beginnen met sparen en reserveren voor incidentele en jaarlijks terugkerende rekeningen.
  • Soms kan ik als budgetcoach je niet verder helpen op een bepaald gebied. Meestal kan ik je dan wel naar een juiste persoon verwijzen.
  •  
hulp bij het opstellen van een budget

Budget: Een plan voor jouw geld.

Het klinkt zo simpel! Maar in de praktijk komt er veel meer bij kijken. Door zoveel mogelijk structuur aan te brengen, zorg je ervoor dat je dit waar kunt maken. Het is dan ook heel belangrijk om focus te behouden op jouw financiële administratie.

Goed met je geld omgaan, wat kun je niet van mij verwachten?
Rond financiële problemen heerst nog steeds een taboe. Het zetten van de eerste stap om hulp te vragen getuigt van veel moed! In de praktijk wijst uit dat het achteraf een hele opluchting is. Samen pakken we jouw situatie aan met de juiste maatregelen. Maar wat kun je niet van mij verwachten?

• Het zal duidelijk zijn dat ik niet met een grote zak geld in de hand kom, maar dat advies en
begeleiding mijn kracht zijn
• Ik kan geen betalingsafspraken met schuldeisers voor je maken. Ik kan je wel helpen om met een
betalingsafspraak te komen die haalbaar is voor jou en waar de schuldeiser mee akkoord gaat
• Ik geef geen advies op het gebied van aan- en verkoop van financiële producten (verzekeringen en
hypotheken). Ik kan wel aangeven of het verstandig is om met een accountmanager om de tafel te gaan
• Ik ben geen bewindvoerder. Mocht het echt noodzakelijk zijn, kan ik je wel helpen er één te vinden
die samen met jou op een prettige manier de financiën regelt.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram